^Na górę strony

Chorągiew

CHORĄGIEW SZKÓŁ PIJARSKICH KRÓLOWEJ POKOJU W ŁOWICZU

 

Chorągiew składa się z

- płata

- głowicy

- drzewca

- szarfy

 

Płat chorągwi

Płatem chorągwi jest tkanina w kształcie kwadratu o boku 105 cm. Jeden z boków jest przytwierdzony do drzewca chorągwi, zaś pozostałe boki płata obszyte są frędzlą złotą szerokości 5 cm.

Na stronie głównej płata barwy błękitnej, usytuowanej w lewo od drzewca,pośrodku umieszczona jest postać Matki Boskiej Medigirskiej en face, z rozłożonymi ramionami, stojąca na trójdzielnym obłoku, trzymająca w prawej dłoni różaniec. Suknia Królowej Pokoju barwy b. jasno-błękitnej, płaszcz barwy białej (haftowany srebrnym szychem); twarz i dłonie barwy cielistej, włosy barwy czarnej, oczy barwy błękitnej usta czerwone. Wokół postaci matki Boskiej Medigorskiej umieszczona jest inskrypcja o treści: „PIJARSKIE SZKOŁY KRÓLOWEJ POKOJU W ŁOWICZU”, ułożona w kształcie owalu zbliżonego do kształtu owalnych pieczęci parafii OO.Pijarów w Łowiczu, haftowana złotym szychem. W rogach płata umieszczone są cztery naturalizowane akantem heraldyczne lilie o osiach ułożonych po przekątnych płata, haftowane srebrnym szychem z przepaskami haftowanymi szychem złotym.

Na stronie odwrotnej płata barwy błękitnej , usytuowanej w prawo od drzewca , umieszczona jest pośrodku płata rozłożona księga barwy białej: na jednej stronie księgi (prawej) widnieje emblemat OO.Pijarów w Łowiczu - duża litera „P”, pod jej brzuszkiem monogram „AM” zwieńczony umieszczona w świetle brzuszka koroną dwunastopałkową z krzyżem greckim (równoramiennym): na drugiej stronie księgi (lewej) widnieje wykonana dużymi literami dewiza szkoły o brzmieniu: „WIARA I NAUKA”’ odpowiadająca dewizie Zakonu OO.Pijarów „Pietas et Litterae.” Emblemat łowickich OO.Pijarów i dewiza Pijarskich Szkół w Łowiczu oraz okładki księgi - barwy grafitowej. Powyżej rozłożonej księgi umieszczone są daty nawiązujące do dziejów Pijarskich Szkół w Łowiczu: „1668” i „1995”, haftowane złotym szychem; poniżej księgi umieszczona jest cytata o treści: „Pozwólcie Dzieciom Przychodzić Do Mnie ...”, haftowana złotym szychem.

W rogach płata - identycznie jak na stronie głównej - umieszczone są cztery naturalizowane lilie heraldyczne, haftowane srebrnym szychem z przepaskami haftowanymi szychem złotym.

 

Głowica chorągwi

Głowica chorągwi wykonana z białego metalu i w stosownych miejscach oksydowana, wysokości 35 cm 4), składa się ze zwieńczenia głowicy, podstawy w formie puszki oraz tulei mocującej głowicę do drzewca.

Zwieńczenie głowicy w kształcie koła z wpisana w niego wieloramienną gwiazdą nawiązuje kształtem do wzoru emblematu Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów; wewnątrz koła - pośrodku gwiazdy - umieszczony jest emblemat łowickich OO.Pijarów, identyczny z widniejącym na rozłożonej księdze na odwrotnej stronie płata; korona dwunastopałkowa - trójwymiarowa.

Na podstawie głowicy w kształcie puszki, wykonanej z białego metalu polerowanego, po stronie głównej płata umieszczony jest skrótowiec w języku greckim (duże litery) „AM OY” 5), zaś po stronie odwrotnej płata umieszczona jest data fundacji chorągwi - „2007”; skrótowiec i data - oksydowane - wystają z lica puszki. W puszce może być umieszczona miniatura aktu poświęcenia i nadania szkole chorągwi.
 

Drzewce chorągwi.

Drzewce chorągwi o średnicy 4 cm, wykonane z toczonego drewna bukowego, jest dwudzielne z metalowym łącznikiem na wysokości dolnego brzegu płata oraz okuciem dolnego końca drzewca (stopką); łącznik i stopka wykonane są z białego metalu.

Na górnym końcu drzewca, tuż pod tuleją, umieszczone są herby: po stronie głównej płata Herb Orła Białego, zgodny z wzorem aktualnego godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej (wz.1990), zaś po stronie odwrotnej płata obecny herb Miasta Łowicza wz.1995); obydwa herby wykonane są z białego metalu krytego stosownymi dla każdego herbu barwnymi emaliami, obwódki tarcz herbów - z metalu żółtego.

Poniżej herbów RP i m. Łowicza umieszczone są w trzech pionowych rzędach gwoździe honorowe i pamiątkowe, wykonane z białego metalu i oksydowane; kształt gwoździ zbliżony jest do kształtu tarcz uczniowskich Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu.

Szarfa chorągwi, szerokości 15 cm, o biało-czerwonych barwach Rzeczypospolitej Polskiej, tożsamych z polskimi barwami narodowymi, wykonana jest z tkaniny dwustronnie zszywanej i jest zawiązana w kokardę na tulei głowicy po stronie głównej płata ; wolne końce szarfy, dochodzące do dolnego brzegu płata, obszyte są złotą frędzlą szerokości 5 cm, identyczną z obszyciem wolnych brzegów płata.

Szarfy pocztu chorągiewnego , szerokości 15 cm, noszone przez lewe ramię do prawego boku (sic!) 6) , wykonane są z wełnianej tkaniny właściwej dla regionalnych strojów łowickich; szarfa dla chorążego (chłopiec) - w barwach portek ubioru męskiego, tj. koloru pomarańczowego ze stosownie dobranymi brążkami, dla przybocznych (dziewczęta) - w barwach fragmentu kobiecego ubioru, tj. wełniaka w kolorach z dominantą niebieską. Szarfy u dołu obszyte są frędzlą srebrną szerokości 5 cm.

 

P r z y p i s y .

1) Sposób umocowania płata - do ustalenia z wykonawca drzewca i metaloplastyki.

2) Chorągiew - jak każdy znak, np. herb) - jest traktowana podmiotowo, a zatem ma s w o j e strony odwrotne dla patrzącego. Stąd w weksylologicznym nazewnictwie nie używa się określeń : strona „prawa” i „lewa” płata - lecz strona „główna” i strona „odwrotna” (ten sposób nazewnictwa wprowadzony został do polskiej weksylologii po raz pierwszy przy opisie sztandaru jednostki wojskowej w ustawie „O znakach Sił Zbrojnych RP” z 1993 r. (niżej podpisany brał udział w 1990 r. w pracach Zespołu Ekspertów MON d/s opracowania projektu tejże ustawy).

3) W ramach projektu chorągwi Pijarskich Szkół w Łowiczu sporządzone zostały d w i e wersje barwne płatów: o barwie błękitnej w odcieniu błękitu paryskiego o niskim walorze oraz o barwie ciemno-błękitnej w odcieniu błękitu paryskiego o walorze wysokim. Stąd też wynikają t r z y k o n c e p c j e b a r w n e płata chorągwi szkolnej:

a) strona główna i strona odwrotna - obie w barwie błękitnej

b) strona główna i strona odwrotna - obie w barwie ciemno-błękitnej

c) strona główna - w barwie błękitnej, zaś strona odwrotna - w barwie ciemno-błękitnej

4) Ostateczna wielkość głowicy - do ustalenia z wykonawcą metaloplastyki.

5) Uwaga: w komputerowym zestawie liternictwa brak jest greckiej litery „Theta”. 6) W polskich tradycjach narodowych szarfy pocztu chorągiewnego (sztandarowego) są pamiątką po bandolierach - skórzanych pasach zakończonych takąż tulejką, używanych do noszenia chorągiewnych weksyliów (stopkę chorągwi wstawiano w tulejkę). Ponieważ chorągiew (sztandar itp.) był zawsze usytuowany przy prawym boku chorążego - bandolier był zawsze zakładany przez lewe ramię do prawego boku !

Należy zaznaczyć, że noszenie przez poczty sztandarowe szarf do lewego boku, jak to obecnie powszechnie się stosuje , jest obce polskim tradycjom narodowym, bowiem wywodzi się z tradycji rewolucji francuskiej - tamże przez prawe ramię do lewego boku zakładano skórzany pas do noszenia broni białej długiej (tj. szabli, szpady, rapiera etc). Wkrótce na pas zaczęto nakładać „Tricolore” - barwy rewolucji francuskiej.

 
Copyright © 2013. / 2014 Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu  Rights Reserved.